Buod ng troy. Troya 2019-02-02

Buod ng troy Rating: 8,5/10 132 reviews

TROJAN WAR

buod ng troy

Achilles, Aeneid, Greek mythology 2004 Words 5 Pages Love and beauty base on Helen of troy movie Introduction Love cannot be say and love cannot be touch but love can be feeling from every creature in this world. Si Haring Menelaus ang lalaking pinakasalan ni Helen. Agamemnon Kapatid ni Menelaus Punong komander sa Digmaang Troya Achilles Bayani at pangunahing mandirigma ng Sparta. Saloob ng Greece, may isang kaharian na Mycene na pinamumunuan ni Haring Agamemnon. It is loosely based on 's in its narration of the entire story of the decade-long —condensed into little more than a couple of weeks, rather than just the quarrel between and in the ninth year.

Next

pangunahing tauhan sa troy

buod ng troy

As they begin to fight, Priam and Paris watch while Helen comforts Andromache who can't bring herself to look. The two men quarrel viciously. Ngunit ipinapapatuloy nil ito, buong kasiyahan at buong pagwawalambahala! Ang tandang ay tumilaok, ang aso ay kumahol at sa bisa ng engkanto, unti-unting kumilos ang mga buto. May dala siyang iba't- ibang sandata at mga anting-anting na makapag-bibigay-lakas sa kaniya at maaaring gawin siyang hindi makikita. With Achilles out of the way, , champion of the Trojans, drives the Achaeans back to their beached ships. They meet their father, King Priam , who welcomes Helen and praises her beauty. Ang lupa ay mataba at magandang pagtamnan ng mga halamang ugat, palay at mga gulay.

Next

Digmaang Troya

buod ng troy

Led 50 ships from Athens to Troy, returned to Athens after the war Odysseus son of Laertes. Nakita niya ang mga tao sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Troy: From Homer's Iliad to Hollywood Epic. At his first day in prison, he was whipped badly by the warden. Iba ang may dala ng platitong kinalalagyan ng sabong mabangong alam niyang ngayon lamang binili. With Polypoetes he led 40 ships of the Lapiths to Troy. The war has become necessary because of the lust of the young Trojan prince named Paris , who while during a peace mission to Sparta, seduces the city-state's queen, Helen.


Next

Maikling Buod Ng Helen Of Troy Free Essays

buod ng troy

Helen, was flesh and blood certainly, but she was also immortal, since her father was none other than Zeus. In this Greek army Achilles Brad Pitt only join the war for his country, not for the kings revenge. May mga tiyuhin, tiyahin, at iba pang nakikitira bukod sa talagang pamilya. You can easily check to see if this is causing problems by opening the Control Panel. At kung hindi man kasiyahan ang matgpuan nila, kaunting ginhawa o pampalubag-loob ma lang. Isinugod pa ni Andres ang paghahabol sa hukuman sa lupa niyang kinamkam ng mga Grande. The line between fantasy and reality is sometimes difficult to grasp, leaving historians questionable of the actualities of the battle of Troy, better yet the women.


Next

Tagalog version at buod ng troy

buod ng troy

Achilles goes berserk with grief and rage. Bago mag-ikasiyam dumating ang kura at wala sa loob na naitan … ong niya sa alperes sina Ibarra at Don Filipo. Meanwhile, Helen watches as Paris practices his archery in preparation for battle, hitting his target with increasing accuracy. Helen Siya ang may pinakamagandang mukha sa Griyego. First of all, America is the rich, natural and beautiful land which is able to grow a huge number of people and other species.

Next

Detailed Review Summary of Troy

buod ng troy

Once everything has quieted down, the horse opens and Achilles, Odysseus, and a small detachment of Greek soldiers emerge and slay several guards and open Troy's gates. Odysseus suggests that Agamemnon put his reservations aside and enlist Achilles to fight again. Binigay ni Aphrodite si Helen na maging asawa ni Paris at dito nag-umpisa ang Trojan War. This movie helps the readers to understand this book. Wary of Achilles, Hector shows his wife a secret tunnel beneath Troy; should he die and the city fall, he instructs her to take their child and any survivors out of the city to. Hector is reunited with his wife, Andromache , and his infant son. Tunay na isang mainam na bagay ang pagkakaroon ng marital bliss; pero hindi lahat ng pag-aasawa ay nagiging maligay.

Next

Maikling Buod Ng Helen Of Troy Free Essays

buod ng troy

Nang makita ni Miss Reyes si Tony ay kanya itong sinabihan kaya humingi ng tawad si Tony at tinanggap naman ito ni Miss Reyes. Kapag pinasok ng mga Trojan ang kabayong kahoy sa loob ng kanilang teritoryo bilang kanilang tropeo, ang mga sundalong Griyego ay madaling puksain ang loob ng Troy ng hindi nalalagasan ng mga tao habang ibinabagsak nila ang mga pader na panlabas. Ang mga mandirigma na ito ay ang tinatawag na Myrmidons na taga -Aegina. Napakaraming nanliligaw ang nasa bakuran nina Ines kaya't gumawa sila ng paraan upang sila ay makatawag ng pansin. When Hector finds out he is clearly angry but it is too late to return to Sparta with Helen and seek pardon. The main characters are Troy Bolton, Gabriella Montez, Sharpay Evans, Ryan Evans, Chad Danforth, and Taylor McKessie. Some scholars suggest that Helen was also a very ancient goddess associated with trees and birds.

Next

Troy Movie Review & Film Summary (2004)

buod ng troy

The review should give enough details about the movie that the reader can make an informed decision, without giving anyway any essentials such as the plot or any. Kasama niya ang kanyang pinsang ai Aeneas. Nandidilat si Nana Ibang nang ulitin ang tanong. The walls they enclosed themselves in, along with all of Troy, protected them as the ships launched and war erupted. Ang pagsama at pagkampi ng mga diyos sa isang partikular na pangkat sa Griyego o sa Trojan. Achilles, Agamemnon, Greek mythology 2242 Words 5 Pages Troy.

Next